«Mot lyset» 2003

Vev, ikat innfarging. str. 183 x 207 cm

Innkjøp St. Olavs Hospital, Trondheim

Foto: Grethe Britt Fredriksen